För att du enklare ska kunna jämföra barnförsäkringar har vi arbetat igenom de sju största försäkringsbolagens barnförsäkring. Vi har tittat på priser, försäkringsbelopp, villkor, kundnöjdhet etc. Här följer nu vår recension av If.

Vi tycker att Ifs barnförsäkring har många bra egenskaper som vi kommer beskriva i mer detalj nedan. Men priset ligger lite högt i vår jämförelse och du kan hitta bättre alternativ hos Folksam eller ICA Försäkring. Läs mer om vad en barnförsäkring ska innehålla i Vilken Barnförsäkring är bäst 2020?

Om If Försäkring

if-barnförsäkring-recension

If Skadeförsäkring är ett försäkringsbolag med kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Det är ett av nordens största försäkringsbolag och har också en stor verksamhet utanför Norden i det att If erbjuder försäkring för företag med internationell verksamhet. If består till stora delar det gamla Skandia som dessvärre var inblandad i en del stora skandaler i slutet på 90-talet.

If är ett stort försäkringsbolag med ett bra rykte och kompetenta medarbetare. På privatförsäkring är de nästan ett premiumvarumärke så därför kan deras försäkring vara lite dyra ibland.

If Barnförsäkring

If Barnförsäkring
  • Pris
  • Ersättning
  • Ärr
  • Allergi
3.5

Ifs Barnförsäkring har alla de viktigaste elementen i en bra barnförsäkring. Extra plus blir det för det tydliga och färgglada villkoret som är relativt lätt att navigera. Det märks att If försöker göra sin produkt tydlig och enkel att förstå.

Ersättning Sjukdom och Olycksfall

If Barnförsäkring täcker sjukdom och olycksfall; och medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Detta är det viktigaste med en barnförsäkring. Försäkringen gäller också dygnet runt samt under max 12 månaders utlandsvistelse. Läs mer om medicinsk och ekonomisk invaliditet i vår artikel Varför Barnförsäkring?.

if-barnförsäkring-jämför

Det som särskiljer If från vissa andra försäkringsbolag är att deras barnförsäkring ger en ökad ersättning vid invaliditetsgrad över 20%. Detta är bra och ger ett mervärde för dig som försäkringstagare. I praktiken betyder det att den försäkringsersättning som barnet får vid 19% invaliditetsgrad, ökar med 150% vid 20% invaliditetsgrad. Vid högre invaliditetsgrad ökar försäkringsersättningen ännu mer, som mest 300% vid 60%-100% invaliditetsgrad. Detta är den bästa tillägsersättning som vi sett i vår jämförelse.  

Kroppskada och ärr

Vid mindre olycksfall av typen brutet ben eller tandskada är ersättningen från barnförsäkringen liten eller ingen. Det som kan ge ett bestående men vid mindre olycksfall eller sjukdom är ett vanprydande ärr, speciellt om det sitter i ansiktet. If ger en bra ersättning för ärr som är klart framträdande och bestående. Dock så har If inte inkluderat den tabell som visar vad ersättningen blir vid ärr, en så kallad ärrtabell. Det ger ett minus i vår jämförelse.

Psykisk sjukdom: autism, ADHD, anorexi etc.

Det är viktigt att barnförsäkringen ger ett visst skydd för psykiska sjukdomar. I denna kategori faller till exempel Anorexia som verkligen ökar i Sverige nu. Alla barnförsäkringar behandlar psykiska sjukdomar lite olika så därför är det viktigt att jämföra och studera villkoret i detalj.

If täcker Psykiska sjukdomar, som klassificeras som F00 – F99, under ett moment som de kallar Ekonomisk Första Hjälp. Med Ekonomisk Första Hjälp menar If att de betalar ut en engångsersättning inom 3 år från det att barnet har blivit sjukt. Det är viktigt att notera att If inte betalar ut någon ersättning om Försäkringskassan inte beviljat ersättning.

Sammanfattning If Barnförsäkring

När vi jämför Ifs barnförsäkring med 7 andra försäkringsbolag så ser vi att If har den dyraste försäkringen. Vårt jämförelsepris för If är 146 kr per månad vilket är dyrare än både Folksam på 119 kr per månad och Moderna Försäkringar på 115 kr per månad. 

Det som är bra med If är att de erbjuder flera olika försäkringsbelopp (prisbasbelopp) på 500.000 kr, 1.000.000 kr, 1.500.000 kr och 2.000.000 kr. En barnförsäkring med ett lågt försäkringsbelopp är också bra men vi rekommenderar att man minst köper 1.000.000 kr.

Extra plus i kanten blir det då Ifs tillägsersättning för ekonomisk och medicinsk invaliditet är den högsta vi sett i vår jämförelse.

För att sammanfatta så tycker vi att If har en bra barnförsäkringsprodukt men att den är lite dyr.