Vi har undersökt och jämfört 7 barnförsäkringar från Sveriges största försäkringsbolag 2020. Många av försäkringsprodukterna i vår jämförelse är lika varandra men det finns små skillnader som gör det svårt att jämföra. Vår recension visar att Gjensidiges barnförsäkring inte helt håller måttet. Läs mer nedan.

För mer information om vad vi undersöker rekommenderar vi att du läser Vilken barnförsäkring ska man köpa 2020?

Om Gjensidige

Gjensidige-villaförsäkring-hero-logo-350-1152

Gjensidige är ett av Nordens största försäkringsbolag med kontor i både Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Försäkringsbolaget är norskt och noterat på den norska börsen. Den svenska delen kommer ut Tennant Försäkring som såldes till Gjensidige i 2007. Gjensidige har 4.000 medarbetare och erbjuder sakförsäkring. Namnet antyder att företaget är ömsesidigt, och det var det också i början, men nu är det börsnoterat och ägs huvudsakligen av Gjensidigestiftelsen. Det är en struktur som liknar den danska Tryg Forsikring har, se Moderna Försäkringar.

Gjensidige har bara funnits i Sverige sedan 2006, vilket är en rätt kort tid för ett försäkringsbolag, och har kämpat med ett halvtaskigt rykte i marknaden.

Gjensidige Barnförsäkring

Gjensidige Barnförsäkring
  • Pris
  • Ersättning
  • Ärr
  • Allergi
2.0

Gjensidiges barnförsäkring är en helt ok försäkring men den saknar vissa delar och priset är lite väl högt. Det som dock ger plus i vår jämförelse är att deras villkor är snyggt, prydligt och enkelt att läsa.

Ersättning Sjukdom och Olycksfall

Det som är viktigast med din barnförsäkring är att medicinsk och ekonomisk invaliditet har ett bra skydd. Gjensidiges barnförsäkring ger skydd för detta och ersättningen höjs om invaliditetsgraden överstiger 20%. Detta är bra och ger dig och ditt barn en extra finansiell kudde om barnet skulle drabbas av en olycka.  Se nedan exempel:

gjensidige-barnförsäkring-jämför

Exempel: 

Ditt barn drabbas av en skada som ger 25% invaliditetsgrad. Ni har köpt Gjensidiges barnförsäkring med ett försäkringsbelopp på 1.000.000 kr. Om du tittar i tabellen ovan så ser du att ersättningen för 25% invaliditetsgrad ger 25% ersättning. Det vill säga 250.000 kr. Men eftersom Gjensidiges barnförsäkring ger en tillägsersättning så hamnar den totala ersättningen på 35%. Det vill säga 350.000 kr. Det betyder 150.000 kr mer i ersättning

Dödsfall

Gjensidiges barnförsäkring har ett skydd mot dödsfall. Det betyder att om försäkringstagaren avlider under försäkringsperidoden så utgår en ersättning till den försäkrades dödsbo, oftast barnets föräldrar. Beloppet fastställs separat för varje försäkring och står i ditt försäkringsbrev.

Kroppsskada och ärr

En vanlig orsak till ersättning från barnförsäkring är en kroppsskada som leder till ärr. Försäkringsbolagen kallar det för kvarstående ärr eller annan utseendemässig förändring. Detta är något som dessvärre många försäkringstagare inte vet om eller som de glömmer bort.

Gjensidiges barnförsäkring innehåller också skydd mot ärr som är kvarvarande 1 år efter skadan/operationen/behandlingen. Nackdelen, som vi ser det är att Gjensidige använder sig av Trafikskadenämndens tabell. Gjensidige har alltså ingen egen tabell som till exempel Folksam. Det betyder också att Gjensidiges ersättningar är fasta och inte en procent av försäkringsbeloppet. Detta kan vara både bra och dåligt för dig som försäkringstagare. Om du köper ett lågt försäkringsbelopp  får du sannolikt en ok ersättning från Gjensidige men om du köper ett högt försäkringsbelopp får du sannolikt en större ersättning från till exempel Folksam. Detta är viktigt att vara uppmärksam på och ger ett minus i vår jämförelse.

Psykisk sjukdom som autism, ADHD, anorexi etc.

Något av det svåraste att förstå när det kommer till barnförsäkring är hur olika försäkringsbolag ersätter psykiska sjukdomar som bulimi, ångest etc. Gjensidige har ett tydligt undantag för psykiska sjukdomar enligt ICD D00-99 men täcker detta delvis under Vissa Sjukdomar och Tillstånd. Dock ersätts enbart ett engångsbelopp på max 12%. Detta är lägre än vissa andra försäkringsbolag i vår jämförelse.

Om barnet drabbats av något annat som kan ge upphov till ångest eller psykiska problem ger Gjensidiges barnförsäkring en ersättning som kallas Krisförsäkring. Orsaken kan vara mobbing, överfall, misshandel, hot etc. Det innebär att barnet får besöka en legitimerad psykolog 15 gånger för att få behandling för sitt trauma.

Sammanfattning Gjensidige Barnförsäkring

Gjensidiges barnförsäkring är en ok produkt. Villkoret är lättläst, snyggt och färgglatt. Gjensidige erbjuder även flera olika försäkringsbelopp på 1.000.000 kr, 1.400.000 kr, 1.800.000 kr och 2.000.000 kr. Det är bra att det finns ett stort urval.

När vi kommer till priset lämnar det dock övrigt att önska. Vårt jämförelsepris visar att Gjensidige är näst dyrast med en genomsnittlig månadskostnad på 135 kr. Bara If har en dyrare barnförsäkring med genomsnittspris på 146 kr per månad. Gjensidiges lite trubbiga approach till ärrersättning drar också ned betyget något.

Vi anser att det finns bättre barnförsäkringar än Gjensidiges och skulle rekommendera Folksam eller ICA Försäkring istället.